Frequently Asked Questions about OurTeamClub

On this page, we've compiled comprehensive answers to address any questions that may arise on OurTeamClub’s platform.

Most asked and useful questions about OurTeamClub

Ինչպե՞ս ձեռք բերել ռեֆեռալ ID գրանցման համար:

ՕԹՔ համակարգում գրացնվելու համար անհրաժեշտ Õ§ ձեռք բերել ռեֆերալ հղում Õ¯Õ¡Õ´ ռեֆերալ ID, որը կայք ուղղորդած Õ¡Õ¶Õ±Õ« մուտքանունն է։ ÔµÕ©Õ¥ չունեք վերոնշյալները, կարող եք Õ¯Õ¡Õº Õ°Õ¡Õ½Õ¿Õ¡Õ¿Õ¥Õ¬ ընկերության Õ°Õ¥Õ¿` [email protected] էլ․ հասցեին ուղարկելով Õ°Õ¡Õ´Õ¡ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ½Õ­Õ¡Õ¶ հաղորդագրություն։

Ի՞նչ է Վիրտուալ գրասենյակը և ինչպե՞ս ակտիվացնել այն:

Գրանցվելով համակարգում՝ անհրաժեշտ Õ§ ակտիվացնել վիրտուալ գրասենյակ, որի տարեկան վճարը 60 Ô±Õ„Õ† դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ Õ§: ՎԳ-Õ¶ Õ¡Õ¶Õ°Õ¡Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ գործիքակազմով օժտված տիրույթ Õ§, որը հնարավորություն Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õ½ կառավարել սեփական Õ¢Õ«Õ¦Õ¶Õ¥Õ½Õ¨, հաշիվները, կատարել վճարման կարգադրություններ, վերահսկել մարքեթինգային ցանցը, իրականացնել առցանց գնումներ և ակտիվացնել անդամակցության քարտը։ 

ՎԳ-ն ակտիվացնելու համար հարկավոր է փոխանցել բիթքոին՝ գրանցումից հետո անցնելով համապատասխան հղումով, որը կուղղորդի ընկերության վճարային համակարգի էջ։

Ինչպե՞ս ակտիվացնել պրոյեկտ:

OurTeamClub-ի անդամ դառնալու համար հարկավոր է ընկերությանը վաճառել Բիթքոին՝ ակտիվացնելով առաջարկվող պրոյեկտներից մեկը:

Պրոյեկտը ակտիվացնելու համար հարկավոր Õ§ մուտք գործել համակարգ, բացել «Ô»Õ„ ՊՐՈՅԵԿՏԸ» Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ§Õ»Õ¨, Õ½Õ¥Õ²Õ´Õ¥Õ¬ «Ô´Ô»ÕÔµÔ¼» կոճակը՝ Õ®Õ¡Õ¶Õ¸Õ©Õ¡Õ¶Õ¡Õ¬Õ¸Õ¾ պրոյեկտների հատուկ պայմաններին, ընտրել Õ¡ÕµÕ¶ պրոյեկտը, որը ցանկանում եք ակտիվացնել, որից  Õ°Õ¥Õ¿Õ¸ Õ½Õ¥Õ²Õ´Õ¥Õ¬ «Ô±Ô¿ÕÔ»ÕŽÔ±Õ‘Õ†ÔµÔ¼» կոճակը։ Այնուհետև Õ¯Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¶Õ¾Õ« GoUrl.io վճարային համակարգի պատուհանը, որտեղ կտեսնեք վճարման մանրամասները պարունակող QR կոդը։ 

Բացելով Õ¢Õ»Õ»Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ°Õ¥Õ¼Õ¡Õ­Õ¸Õ½Õ« Õ°Õ¡Õ´Õ¡ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ½Õ­Õ¡Õ¶ հավելվածը՝ Õ½Õ¥Õ²Õ´Õ¥Õ¬ «ÕÔ¿Ô±Õ†Ô±ÕŽÕˆÕÔµÔ¼» Õ¯Õ¡Õ´ «QR Õ¯Õ¸Õ¤» Õ¯Õ¸Õ³Õ¡Õ¯Õ¨, Õ°Õ¥Õ¼Õ¡Õ­Õ¸Õ½Õ« տեսախցիկը մոտեցնել համակարգչի էկրանին և սկանավորել QR կոդը՝ ընկերությանը փոխանցելով ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ»Õ¾Õ¸Õ² Բիքոինները:

ԿԱՐԵՎՈՐ ՆՇՈՒՄ․ Արգելվում է ձեռքով մուտքագրել վճարման տվյալները, կամ փոփոխել այն տվյալները, որոնք ավտոմատ կերպով լրացվում են սկանավորումից հետո։ Պայմանը խախտելու դեպքում, վճարումը կհամարվի անվավեր, հետևաբար պրոյեկտի ակտիվացումը կկասեցվի։

Ինչպե՞ս նորացնել գործող պրոյեկտը:

Ընկերությունը հնարավորություն է ընձեռում իր օգտատերերին 16-օրյա ժամկետում նորացնել գործող պրոյեկտները՝ վճարելով նոր և նախկին պրոյեկտների գների տարբերությունը:

Պրոյեկտը նորացնելու համար հարկավոր Õ§ մուտք գործել համակարգ, բացել «Ô»Õ„ ՊՐՈՅԵԿՏԸ» Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ§Õ»Õ¨, ընտրել Õ¡ÕµÕ¶ պրոյեկտը, որով ցանկանում եք փոխարինել գործող պրոյեկտը, Õ½Õ¥Õ²Õ´Õ¥Õ¬ «Õ†Õ¸Ö€Õ¡ÖÕ¶Õ¥Õ¬» Õ¯Õ¸Õ³Õ¡Õ¯Õ¨ և ընկերությանը փոխանցել ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ»Õ¾Õ¸Õ² Բիքոինները: 

Պրոյեկտը նորացնելու պահից սկսած՝ օգտատիրոջ համար գործում են նոր պրոյեկտի պայմանները, սակայն պահպանվում է նախորդ պրոյեկտի սկզբնաժամկետը, և նոր պրոյեկտի առավելագույն շեմից հանվում է նախորդ պրոյեկտի ընթացքում ստացված եկամուտների հանրագումարը:

Ի՞նչ է ռեֆերալ հղումը և ինչպե՞ս օգտագործել ռեֆերալ հղումը:

Ռեֆերալ հղումը Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ¿Õ¥Õ½Õ¾Õ¡Õ® Õ§ ՕԹՔ օգտատիրոջ կողմից ռեֆերալ ծառայություններ մատուցելու համար: 

«Ô»Õ„ ՌԵՖԵՐԱԼ ՀՂՈՒՄԸ» ենթաէջում՝ «Ô±Õ»», «ÕÕ¡Õ­» և «Õ“Õ¸Ö„Ö€ թև» տարբերակների միջոցով կարող եք կարգավորել Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡Õ¶Õ±Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ¯Õ¡ÕµÕ´Õ¡Õ¶ դիրքը մարքեթինգային ցանցում, Õ¸Õ¾ պետք Õ§ գրանցի Õ¿Õ¾ÕµÕ¡Õ¬ ռեֆերալ հղումով: Ընտրելուց Õ°Õ¥Õ¿Õ¸ հարկավոր Õ§ Õ½Õ¥Õ²Õ´Õ¥Õ¬ «ÕŠÔ±ÕÕƒÔµÕ†ÔµÔ¼» Õ¯Õ¸Õ³Õ¡Õ¯Õ¨ և ուղարկել Õ¡ÕµÕ¶ գրանցվողին:

Ի՞նչ է անմիջական վաճառքի բոնուսը և քանի՞ ռեֆերալ ծառայություն կարող է մատուցել օգտատերը:

Բոնուսային 5 Õ¿Õ¥Õ½Õ¡Õ¯Õ« եկամուտներից Õ´Õ¥Õ¯Õ¨ Õ¡Õ¶Õ´Õ«Õ»Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ վաճառքի բոնուսն է։ 

Երբ օգտատերը ռեֆերալ ծառայություն Õ§ մատուցում, ստանում Õ§ Õ¾Õ¡Õ³Õ¡Õ¼Õ¡Õ® պրոյեկտի արժեքի 5%-ը։ Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ¿Õ¥Ö€Õ¨ կարող Õ§ մատուցել ռեֆերալ ծառայություններ մինչև պրոյեկտի եկամտաբերության առավելագույն Õ·Õ¥Õ´Õ«Õ¶ Õ°Õ¡Õ½Õ¶Õ¥Õ¬Õ¨:

Որո՞նք են ընկերության կողմից սահմանված միջնորդավճարները:

Ընկերության ներսում չկան թաքնված վճարներ, պահումներ, միջնորդավճարներ:

ՕԹՔ-ն սահմանել է միայն Քեշաութ ծառայության համար գանձվող վճար 2%+1 USD-ի չափով:

Ե՞րբ է հնարավոր իրականացնել միջոցների կանխիկացում և որո՞նք են դրանց սահմանաչափերը:

Ընկերության կողմից օգտատիրոջը փոխանցվող միջոցները կարող են կանխիկացվել ստորև նշված ժամկետներում և պայմաններով.

«Ô·Õ”ՍՊՐԵՍ» պրոյեկտների դեպքում գործում Õ¥Õ¶ կանխիկացման սահմանաչափեր, և ՕԹՔ օգտատերը կարող Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬ կանխիկացման կարգադրություն Õ´Õ«Õ¡ÕµÕ¶ ներքոհիշյալ սահմանաչափերը գերազանգելու դեպքում․

Ô·Õ¬Õ¥Õ´Õ¥Õ¶Õ¿ - 36$,Նանո - 72$,Էքստրա Õ½Õ´Õ¸Õ¬ - 100$,Սմոլ - 150$,Միդլ - 309$,Ô²Õ«Õ£ - 954$,Էքսրա Õ¢Õ«Õ£ - 2 943$,Օրիենտ - 9 072$.20.08.2022Õ©.-ից Õ°Õ¥Õ¿Õ¸Ô·Õ¬Õ¥Õ´Õ¥Õ¶Õ¿ - 35$,Նանո - 55$,Էքստրա Õ½Õ´Õ¸Õ¬ - 80$,Սմոլ - 100$,Միդլ - 144$,Ô²Õ«Õ£ - 200$,Էքսրա Õ¢Õ«Õ£ - 400$,Օրիենտ - 800$.

Մարքեթինգային վճարները, Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ­ ակտիվացված պրոյեկտից, կանխիկացնելու համար հարկավոր Õ§ գերազանցել 100$-Õ«(20.08.2022Õ©.-ից Õ°Õ¥Õ¿Õ¸ 80$) Õ·Õ¥Õ´Õ¨ և Õ¿Õ¡Õ¬ վճարման կարգադրություն։

Բոլոր տեսակի վճարման կարգադրությունները մշակվում և հաստատվում են ընկերության կողմից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, որից հետո իրականացվում է համապատասխան գործարքը։

Ի՞նչ նպատակով են հավաքագրվում և օգտագործվում օգտատիրոջ կողմից տրամադրած անձնական տվյալները:

ՕԹՔ-ն իրեն վերապահում է իրավունք՝ պատշաճ ուսումնասիրել իր բոլոր գործընկերներին, ում հետ հաստատում է գործարար հարաբերություններ։ Այդ նպատակով մենք հավաքում ենք տեղեկատվություն գործակցելուց առաջ և դրա ողջ ընթացքում։

Տեղեկատվությունը մեզ մոտ պահպանվում է ապահով՝ թվային տեսքով տվյալների բազայում, իսկ լուսանկարները թվային տարբերակով նիշքերի համակարգում (file system) ՕԹՔ-ի կամ Երրորդ Անձի սերվերների վրա։

Տեղեկատվությունը ÕºÕ¥Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ մարմիններին կարող Õ§ տրամադրվել Õ´Õ«Õ¡ÕµÕ¶ օրենքով Õ½Õ¡Õ°Õ´Õ¡Õ¶Õ¾Õ¡Õ® դեպքերում։ Ô±Õ¶Õ±Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ տվյալներ հավաքագրելու, մշակելու իրավական հիմքերն են՝ «Ô±Õ¶Õ±Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ տվյալների պաշտպանության Õ´Õ¡Õ½Õ«Õ¶» ՀՀ օրենքը, Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õ½ նաև ՕԹՔ Գաղտնիության քաղաքականությունը։

Ինչպե՞ս չեղարկել հաշիվը: Հնարավո՞ր է պրոյեկտը կասեցնել ցանկացած պահի և ի՞նչ պայմաններով։

Օգտատերն իրավունք ունի միակողմանիորեն հրաժարվել Պրոյեկտից Ակտիվացումից 14 օրվա ընթացքում՝ Õ°Õ¥Õ¿ Õ½Õ¿Õ¡Õ¶Õ¡Õ¬Õ¸Õ¾ փոխանցած Բիթքոինները (Õ¥Õ©Õ¥ Õ¿Õ¾ÕµÕ¡Õ¬ Պրոյեկտով Õ¡ÕµÕ¬ Õ¢Õ¡Õ¶ Õ¹Õ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ¿Õ¥Õ½Õ¾Õ¡Õ®)։ 

Պրոյեկտի ակտիվացումից հետո մինչև Պրոյեկտով սահմանված ժամկետի ավարտը օգտատերն իրավունք ունի միակողմանիորեն հրաժարվել Պրոյեկտից՝ ՕԹՔ-ին վճարելով Պրոյեկտով սահմանված հրաժարագինը։

Օգտատիրոջ Õ°Õ¡Õ·Õ«Õ¾Õ¨ չեղարկելու համար հարկավոր Õ§ [email protected] Õ§Õ¬. հասցեին ուղարկել հաղորդագրություն` Õ¶Õ·Õ¥Õ¬Õ¸Õ¾ օգտատիրոջ մուտքանունը, Õ°Õ¡Õ·Õ¾Õ« չեղարկման ÕºÕ¡Õ¿Õ³Õ¡Õ¼Õ¨(ները) և հետևել Աջակցության Õ©Õ«Õ´Õ« հրահանգներին:

Երաշխավորվա՞ծ են արդյոք իմ միջոցները։

ՕԹՔ-ն չի հանդիսանում ներդրումային ընկերություն, ֆոնդ և չի մատուցում ներդրումային ծառայություններ։ ՕԹՔ-ն իր հաճախորդներից ձեռք է բերում կրիպտոարժույթներ տարաժամկետ վճարման և օպցիոնի պայմաններով։ Դրանց վերաբերյալ կանոնները և պայմանները զետեղված են Իրավաբանական փաստաթղթերում։ Հաճախորդները համաձայնվում են այդ փաստաթղթերում զետեղված կանոններին և պայմաններին՝ որևէ պրոյեկտով ՕԹՔ-ին կրիպտոարժույթներ փոխանցելիս։ՕԹՔ-ի հետ բոլոր հարաբերությունները պայմանագրային հարաբերություններ են և դրանց նկատմամաբ կիրառվում է Ընկերության նկատմամբ՝ գրանցման և գործունեության վայրի ուժով տարածվող օրենսդրությունը: Ձեր իրավունքները պաշտպանվում են ՀՀ Օրենսդրությամբ, ԵՄ կիրառելի կանոնակարգերով, միջազգային իրավունքով։

Որտեղի՞ց և ինչպե՞ս կարելի է ձեռք բելել Բիթքոին։

Բիթքոին կարելի է ձեռք բերել առցանց կրիպտոմարկետներից, մայնինգից, այլ անձից փոխանցում ստանալով և այլն։

Ի՞նչ է ԻՔՀ-ն (KYC):

ԻՔՀ (իմացիր քո հաճախորդին) ՕԹՔ ներքին գործընթաց Õ§, որի միջոցով ՕԹՔ-Õ¶ հավաքում Õ§ իր հաճախորդների Õ´Õ¡Õ½Õ«Õ¶ որոշակի տեղեկություններ։ Հաճախորդների ուսումնասիրությունը լայնորեն տարածված երևույթ Õ§, Õ«Õ½Õ¯ շուտով նաև դառնալու Õ§ պարտադիր ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ» կրիպտոարժույթներով գործարքներ իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների համար FATF-Õ« պահանջով։ Ô±ÕµÕ½ Õ´Õ¡Õ½Õ«Õ¶ Õ¡Õ¼Õ¡Õ¾Õ¥Õ¬ մանրամսն կարող եք Õ®Õ¡Õ¶Õ¸Õ©Õ¡Õ¶Õ¡Õ¬ ՝ https://www.coindesk.com/fatf-crypto-travel-rule հղումով։ 

Ի՞նչ է բիզնես միավորը (ԲՄ) և ինչպե՞ս կուտակել այն:

Բիզնես միավորների(ԲՄ) կուտակումը տեղի է ունենում ընկերության առցանց խանութից գնումներ իրակացնելու դեպքում: 1 բիզնես միավոր(ԲՄ) կուտակելու համար հարկավոր է իրականացնել 25 ԱՄՆ դոլարի գնում: Գնմանը հաջորդող ամսում դրանք ինքնաշխատ կարգով կավելացվեն Ձեր Վիրտուալ Գրասենյակի համապատասխան հատվածում:

Բիզնես միավորների կուտակումը պարտադիր պայման է հանդիսանում նաև Կարիերայի ծրագրով առաջխաղացման համար:

Navigate effortlessly to find the answers to your questions or reach out to us directly for personalized assistance with personal queries.

Our members’ satisfaction is our priority, and we're here to ensure all your questions are promptly addressed.

Still have a question?

Our team is ready to answer all your questions and assist in maintaining your projects!

Հետադարձ կապ